CARTELL

 QUI SOM?

HISTÒRIA

Quan un reduït grup d'amants de la moto, l'estiu del 1974, van decidir organitzar curses i fundar un Moto-Club, poc es podien pensar que al cap de mes de 25 anys d'història, aquest encara tindria continuïtat i a mes convertida en una entitat viva amb mes de tres-cents cinquanta socis.

Els primers dos anys es van aixoplugar sota l'experiència i els càrrecs oficials dels components del M.A.C Reus i es va funcionar com una escuderia d'aquests.

Aviat, però, es va veure que l'activitat avançava i tenia molt bona acollida entre els joves del poble en general, i es va decidir crear un Moto-Club propi i disposar de càrrecs oficials per a ser autònoms.

La cursa més emblemàtica, que encara s'organitza, va ser la 1a PUJADA T.T. A L'ERMITA DE SANT PERE.

La primera acta que es conserva data del dia 1 d'agost del 1974, dia en què es reuneixen els mebres fundadors i configuren la primera junta provisinal, la confecció d'uns estatuts i l'acord de fixar una quota anual de 100 ptes.

Moltes reunions per posar fonaments a l'entitat i preparar la Pujada T.T. per les festes majors, va haver-hi aquell agost, entre altres acords es curiós el que es va redactar en el supòsit de dissolució de l'entitat, i l'apartat referent a dissolució de l'A.M.S. es va acordar que en cas de produir-se, el patrimoni s'aplicarà als fons de protecció de l'ermita de Paret - Delgada.

Dos anys per a consolidar l'entitat que en aquells temps només competia, a l'hora de rebre ajuts municipals, amb el CF La Selva del Camp i la Caçadora. La reestructuració i adaptació per a ser club federat culminava l'octubre de 1976.

Text extret de la revita del 25 Aniversari de A.M.S.

 

 A l'actualitat, un grup extens d'amics amb moltes ganes de fer coses impulsen aquest motoclub presidit per el Sr. Abel Figueras i organitzen tots els esdeveniments que es realitzen per part de l'institució.